Home PHẦN MỀM LẬP TRÌNH Active Key PhpStorm 2019 License key – License servers

Active Key PhpStorm 2019 License key – License servers

1383
0

Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 2019 License Key

PhpStorm là một IDE dành cho PHP chuyên nghiệp. PhpStorm 2019 hỗ trợ các phiên bản PHP 5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2 và hỗ trợ tốt cho các framework như: Laravel, Symfony, Zend Framework, Drupal, CakePHP, Yii, WordPress, Magento, Joomla, … PhpStorm 2018 License key còn cung cấp bộ code completion thông minh, giúp dễ dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng. PhpStorm được xây dựng trên IntelliJ IDEA và được viết bằng Java . Vì vậy, người dùng có thể mở rộng IDE bằng cách cài đặt thêm các plugin được tạo ra cho Nền tảng IntelliJ hoặc tự viết các plugin riêng của chính họ.

Bước 1: Download PhpStorm
Phiên bản trong bài viết này hiện là phiên bản mới nhất 2019. Bạn có thể download trực tiếp từ jetbrains.com

Bước 2: Cài đặt và Active PhpStorm
Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Lần đầu tiên khởi động thì nó sẽ xuất hiện box PhpStorm Lincense Activation.

free licence key phpstorm
Free licence key phpstorm

Các bạn tải phần Key phía dưới về điền vào là chạy được nhé, File có đầy đủ các phương thức active khác nhau để bạn active thành công !

Link Driver Download Key Active Code PhpStorm 2019

Link tải driver: https://drive.google.com/file/d/1B9CAEpf4JkLXXkUBRFTWGi_rpZmdSQ-L/view?usp=sharing

Link driver dự phòng: https://drive.google.com/file/d/1IrxTIlUP6tM7JC9mb04akGvG2vecdU9p/view?usp=sharing