Home PHẦN MÊM KHÁC Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21

927
0

Bạn đang tìm hiểu về bản kiểm điểm đảng viên. Nhưng làm sao để soạn một mẫu bản kiểm điểm đúng chuẩn? Những điều cần lưu ý khi viết bản kiểm điểm. Tất cả những điều bạn đang tìm đều được cập nhật trong bài viết “Mẫu bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân năm 2020” dưới đây.

Gần đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản mới 21 thay thế Hướng dẫn 16. Sau đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên kèm theo Hướng dẫn mới.

Mẫu nội dung ghi trong văn bản: Bản Kiểm Điểm Đảng Viên

Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên tại đây:

ban-kiem-diem-dang-vien-1
Mẫu bản kiểm điểm có sẵn nội dung: Trang 1

Quy định về việc kiểm điểm Đảng viên

1.1 Nguyên tắc, mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

A. Mục đích

– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

– Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

B. Nguyên tắc

– Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

– Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

1.2 Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

– Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

– Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.

– Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

– Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

– Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

Hướng dẫn cách viết mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

Cách viết tự kiểm điểm Đảng Viên

1. Về tư tưởng chính trị

Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

Không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.
Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Về công tác chuyên môn:……………………………………………………………………

Về công tác Chi bộ:……………………………(nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật

Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

5. Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;
Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, với tư tưởng Hồ Chí Minh và với đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành, tuyên truyền và vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, giữ gìn quan hệ mật thiết với nhân dân. Có tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Có ý thức xây dựng địa phương, đơn vị, cơ quan và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức. Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nguyên tắc, các chế độ sinh hoạt đảng, phải đóng đảng phí theo quy định. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Có trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Về tác phong và lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo cũng như quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí và đồng nghiệp.

Việc đấu tranh phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

– Xuất sắc

– Tốt

– Trung bình

– Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách…

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

– Xuất sắc

– Tốt

– Trung bình

– Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên):……………………………………………
Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:……………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ những hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục). Những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

– Xuất sắc

– Tốt

– Trung bình

– Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

Mã giải nén: Nằm trong file đính kèm khi tải về nhé